Du frågar. Vi svarar.

Få branscher har blivit så flitigt debatterade som charkbranschen. Då vi aldrig haft några hemligheter är knepiga frågor något vi bara välkomnar.

Nedan finner du svaren på tre av de vanligaste frågorna vi får.  Finns det ytterligare något du vill veta är det bara att kontakta oss.

Fråga 1: Vad är livsmedelsgas?

Livsmedelsgas används för att förlänga hållbarheten. Den består ofta av 70% CO2 (Koldioxid) och 30 % N (Kväve eller nitrogen). Genom detta tas det fria syret bort, som är en av förutsättningarna för att mikroorganismer skall kunna tillväxa. Öppnas förpackning kommer syre till produkten och mikroorganismer kan då givetvis börja växa igen, vilket påverkar hållbarheten negativt.

Fråga 2: Vad innebär att produkten har förpackats i en skyddande atmosfär?

Det innebär att när den förpackas så fyller man förpackningen med livsmedelsgas och därmed skyddas produkten och får bättre hållbarhet. Mer om livsmedelsgas kan du läsa i frågan ovanför, Fråga 1.

Fråga 3: Var kommer köttråvaran ifrån?

Våra leverantörer finns i Europa. En stor del kommer från Sverige, men också från Danmark, Tyskland, Holland och Sydamerika.

Vi väljer köttråvara utifrån kvalitet, tillgång och pris.  Vi definierar en kvalitetsnivå och köper därefter från dem som kan leverera denna kvalitetsnivå.  Det är många andra aspekter som vi väger in.

Tranporter är en faktor. Vi vill inte heller att djuren skall behöva transporteras långa sträckor. Köper vi i Europa är detta normalt inget problem, då gårdarna ligger nära slakterierna. I Sverige, som ytmässigt, är ett stort land, försöker vi styra detta genom aktiva val.

Tillgången kan också vara ett kriterium för vårt val. Vi vill gärna ha långa relationer med våra leverantörer och på så sätt långsiktigt säkerställa både kvalitet och tillgång och djurskydd.

Vi besöker inte bara leverantörer och slakterierer, vi gör även besök ute på gårdarna, både i Sverige och i Tyskland. På detta sätt kan vi själva bilda oss en uppfattning om ursprunget och om de lever upp till våra krav!